Group VIET NAM Cộng đồng Việt Nam

Group để anh em Việt Nam bàn luận, thảo luận.

Em mới tìm thấy nên nhảy vô lập group, anh em có gì chia sẻ, thông tin về dự án tonrearch, cách hoạt động hiệu quả, tiềm năng airdrop…thì chia sẻ cho cộng đồng ạ.